Solicitar información
Características 

Interruptor automático magnetotérmico PMH

Poder de corte 10 kA (IEC 60947-2)
De 1 a 4 polos
Corriente nominal de 80A hasta 125A

Documentación: